כל הפוסטים במחקר

הידעת? עסקים בעלי נוכחות אינטרנטית צומחים ב-33% יותר מעסקים שאינם

עפ”י מחקר שבוצע בידי חברת מקינזי באופן עצמאי, ומומן על ידי חברת Google. נמצא כי עסקים בעלי נוכחות אינטרנטית צומחים